dissabte, 7 de novembre del 2009

Patro de construcció

Aquesta es la idea tecnica de la construcció de la half pipe,la imatge es mol tecnica i adecuada al projecte.L'encofrat per moduls,el relleno amb material (terra i runa),la barilla de rea(mallazo del 12),l'encofrat amb l'angul de la rampa per despres reglejar pel damun com a guia.I no ens deixem l'acabat del ciment fi reglejat i "pulit".